Telefoane utile
Primar: 0244/276595 int 101
Viceprimar: 0244/276595 int.102
Secretar: 0244/276595 int 158
Casierie: 0244/276595 int 145
Cadastru: 0244/276595 int 171
Contabilitate: 0244/276595 int 160
Taxe si impozite 0244/276595 int 139
Asistenta sociala: 0244/276595 int. 136
Evidenta populatiei: 0244/276595 int. 126
Registru agricol: 0786/179076
SVSU Barcanesti si Politie Locala Barcanesti: 0244/276595 int.100, fax: 0244/276595
Primaria Barcanesti: 0244/700401, 0244/276595
Centrala: 0244/276595
Audiente
  • Marti
  • Primar: 10.00 - 13.00
  • Miercuri
  • Secretar: 10.00 - 13.00
  • Joi
  • Viceprimar: 10.00 - 13.00

Stiri recente

2017-03-22: In atentia beneficiarilor si potentialilor beneficiari ai Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020, cu privire la masurile de mediu si clima aplicate in anul 2017 pe terenurile agricole. Au fost elaborate o serie de documente informative si de ...

mai mult

2017-03-17: Buletin informativ 2016 (Anexa nr. 2 la normele metodologice H.G.478/ 2016 ) ...

mai mult

2017-03-08: SC CAPOLES SERV SRL anunta intreruperea alimentarii cu apa potabila in data de 08.03.2017 intre orele 8 - 14 ...

mai mult

2017-03-06: Hotarare nr. 8 din 28.02.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii "Schimbare destinatie cladire gradinita in cabinete medicale umane si farmacie, amenajare drum acces, alei carosabile si pietonale, spatii parcare, utilitati, imprejmuire teren, bransamente si utilitati, organizare ...

mai mult

2017-03-06: Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor bunuri care apartin patrimoniului comunei Barcanesti, judetul Prahova, in vederea scoaterii din functiune si casarea acestora si modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Barcanesti, judetul ...

mai mult

2017-03-03: Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea localitatii, precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii (si anexa privind programul de masuri ) ...

mai mult

2017-03-02:  SC CAPOLES SERV SRL anunta intreruperea alimentarii cu apa potabila, in data de 03.03.2017 intre orele 7 - 17. ...

mai mult

2017-02-27: SC CAPOLES SERV SRL anunta intreruperea alimentarii cu apa potabila, in data de 27.02.2017 ...

mai mult

2017-02-20: Dispozitie privind convocarea Consiliului local al comunei Barcanesti, judetul Prahova in sedinta extraordinara la data de 20.02.2017, orele 15:30 ...

mai mult

2017-02-10:  Anunt catre autoritatile publice locale din Judetul Prahova, privind accesarea Schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite" ...

mai mult