Telefoane utile
Primar: 0244/276595 int 101
Viceprimar: 0244/276595 int.102
Secretar: 0244/276595 int 158
Casierie: 0244/276595 int 145
Cadastru: 0244/276595 int 171
Contabilitate: 0244/276595 int 160
Taxe si impozite 0244/276595 int 139
Asistenta sociala: 0244/276595 int. 136
Evidenta populatiei: 0244/276595 int. 126
Registru agricol: 0786/179076
SVSU Barcanesti si Politie Locala Barcanesti: 0244/276595 int.100, fax: 0244/276595
Primaria Barcanesti: 0244/700401, 0244/276595
Centrala: 0244/276595
Audiente
  • Marti
  • Primar: 10.00 - 13.00
  • Miercuri
  • Secretar: 10.00 - 13.00
  • Joi
  • Viceprimar: 10.00 - 13.00
Rapoarte

Raport de activitate pe anul 2012

Raportul nr. 485 din 18-01-2013. Rraport de evaluare a implamentarii legii nr 544/2001 in anul 2012

Raportul nr. 486. Raport privind solutionarea petitiilor si sesizarilor in anul 2012

Raportul nr. 505 din 18-01-2013. Raport privind dinamica angajarii si activitatea desfasurata de catre asistentii personali

Raportul nr. 1408 din 19-02-2013. Raport privind starea economica, sociala si de mediu a comunei barcanesti, judetul prahova pentru anul 2009

Raportul de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 in anul 2015.

Raportul de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2015.

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2016

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2016

Anul 2018

Raport de activitate 2017 - Comisia 1 - Dezvoltare Economico-Sociala, Buget Finante, Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Administrarea Domeniului Public si Privat al Comunei, Agricultura, Protectia Mediului, Gospodarie Comunala, Servicii si Comert

Raport de activitate 2017 - Comisia 2 - Invatamant, Sanatate, Cultura si Culte, Protectie Sociala, Activitati sportive si de Agrement

Raport de activitate 2017 - Comisia 3 - Administratie Publica Locala, Juridica, Apararaea Ordinii si Linistii Publice, Relatii cu clientii

Raport de evaluare a implementarii legii nr.544/2001 in anul 2017

Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 in anul 2017

Raport privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe semestrul I al anului 2018

Raport privind dinamica angajarii si activitatea desfășurată de către asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, in semestrul I 2018