Telefoane utile
Primar: 0244/276595 int 101
Viceprimar: 0244/276595 int.102
Secretar: 0244/276595 int 158
Casierie: 0244/276595 int 145
Cadastru: 0244/276595 int 171
Contabilitate: 0244/276595 int 160
Taxe si impozite 0244/276595 int 139
Asistenta sociala: 0244/276595 int. 136
Evidenta populatiei: 0244/276595 int. 126
Registru agricol: 0786/179076
SVSU Barcanesti si Politie Locala Barcanesti: 0244/276595 int.100, fax: 0244/276595
Primaria Barcanesti: 0244/700401, 0244/276595
Centrala: 0244/276595
Audiente
 • Marti
 • Primar: 10.00 - 13.00
 • Miercuri
 • Secretar: 10.00 - 13.00
 • Joi
 • Viceprimar: 10.00 - 13.00

 • Program cu publicul, serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Luni 11.30 – 15.30
  Miercuri 11.30 – 15.30
  Vineri 10.30 – 13.30
Hotarari Consiliul Local 2019 - 2020
+ANUL 2019
 

1. Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2018

2. Hotarare privind propunerea Consiliului Local Barcanesti pentru acordarea calificativului in vederea evaluarii de catre Primarul Comunei Barcanesti a performantelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Barcanesti pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018

3. Hotarare privind aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare pentru intocmirea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI) pentru obiectivul de investitii "Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal in Comuna Barcanesti, Judetul Prahova"

4. Hotarare privind aprobarea actualizarii listei statiilor mijloacelor de transport public de persoane cuprinse in anexa 1 la H.C.L. nr. 6/2008 privind infiintarea si nominalizarea statiilor publice aflate pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova

5. Hotarare privind acceptarea donatiei facuta comunei Barcanesti, Judetul Prahova a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I) pentru obiectivul de investitii "Modernizare si eficientizare sistem de iluminat public stradal" comuna Barcanesti, judetul Prahova

6. Hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I) pentru obiectivul de investitii "Modernizare si eficientizare sistem de iluminat public stradal" comuna Barcanesti, judetul Prahova si a indicatorilor tehnico-economici

7. Hotarare privind implementarea proiectului "Modernizare si eficientizare sistem de iluminat public stradal comuna Barcanesti, judetul Prahova"

8. Hotarare nr. 8 din data de 28.02.2019, privind alegerea presedintelui de sedinta

9. Hotarare nr. 9 din data de 28.02.2019, privind stabilirea retelei scolare pentru anul scolar 2019 - 2020 la nivelul comunei Barcanesti, judetul Prahova

10. Hotarare nr. 10 din data de 28.02.2019, privind modificarea articol 3 din Hotararea Consiliului Local Barcanesti nr. 33/30.04.2014 si aprobarea incheierii actului aditional nr. 1 pentru modificarea art 5.1 din Acordul de acces nr. 6535/14.04.2014

11. Hotarare nr. 11 din data de 28.02.2019, privind aprobarea scoaterii din functiune a unor imobile (constructii) apartinand patrimoniului comunei Barcanesti, Judetul Prahova

12. Hotarare nr. 12 din data de 28.02.2019, privind aprobarea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii a bunurilor apartinand patrimoniului comunei Barcanesti, judetul Prahova

13. Hotarare nr. 13 din data de 11.03.2019, privind constituirea Echipei mobile pentru interventie de urgenta in cazurile de violenta domestica

14. Hotarare nr. 14 din data de 11.03.2019, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii -"Construire Canalizare pluvial (L=325 M) comuna Barcanesti, judetul Prahova -Obiectul 3