Telefoane utile
Primar: 0244/276595 int 101
Viceprimar: 0244/276595 int.102
Secretar: 0244/276595 int 158
Casierie: 0244/276595 int 145
Cadastru: 0244/276595 int 171
Contabilitate: 0244/276595 int 160
Taxe si impozite 0244/276595 int 139
Asistenta sociala: 0244/276595 int. 136
Evidenta populatiei: 0244/276595 int. 126
Registru agricol: 0786/179076
SVSU Barcanesti si Politie Locala Barcanesti: 0244/276595 int.100, fax: 0244/276595
Primaria Barcanesti: 0244/700401, 0244/276595
Centrala: 0244/276595
Audiente
  • Marti
  • Primar: 10.00 - 13.00
  • Miercuri
  • Secretar: 10.00 - 13.00
  • Joi
  • Viceprimar: 10.00 - 13.00
Hotarari Consiliul Local 2017 - 2018
+ANUL 2017

1. Hotararea nr. 1 din 09-01-2017 (Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2016 )

2. Hotararea nr. 2 din 09-01-2017 (Hotarare privind constituirea Comisiei speciale pentru analiza si verificarea lucrarilor aferente sistemului de alimentare cu apa potabila cu finantare  din cota de dezvoltare)

3. Hotararea nr. 3 din 31-01-2017 (Hotarare pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Barcanesti, judetul Prahova)

4. Hotararea nr. 4 din 31-01-2017 (Hotarare privind insusirea raportului Comisiei speciale pentru analiza si verificarea lucrarilor aferente sistemului de alimentare cu apa potabila cu finantare din cota de dezvoltare)

5. Hotararea nr. 5 din 31-01-2017 (Hotarare privind aprobarea D.A.L.I. - Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a Indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii " Schimbare destinatie cladire gradinita in cabinete medicale umane si farmacie, amenajare drum acces, alei carosabile si pietonale, spatii parcare, utilitati, imprejmuire teren, bransamente si utilitati, organizare de santier" comuna Barcanesti, sat Tatarani, nr. 26E)

6. Hotararea nr. 6 din 02.02.2017 (Hotarare privind prelungirea contractului de concesiune a serviciului public de alimentare cu apa, canalizare (inclusiv prin vidanjare ) si epurarea apelor uzate a comunei Barcanesti, judetul Prahova)

7. Hotararea nr. 7 din 20.02.2017 (Hotarare privind prelungirea contractului de concesiune a serviciului public de alimentare cu apa, canalizare (inclusiv prin vidanjare) si epurarea apelor uzate a comunei Barcanesti, judetul Prahova)

8. Hotarare nr. 8 din 28.02.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii "Schimbare destinatie cladire gradinita in cabinete medicale umane si farmacie, amenajare drum acces, alei carosabile si pietonale, spatii parcare, utilitati, imprejmuire teren, bransamente si utilitati, organizare de santier" com Barcanesti, sat Tatarani, nr. 26E, T.8, A453, nr. cad. 25281, jud Prahova

9. Hotararea nr. 9 din 28.02.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Camin Cultural" com. Barcanesti, jud Prahova

10. Hotarare nr. 10 din 28.02.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si extindere retea apa si bransamente in satele Barcanesti si Ghighiu" com. Barcanesti, jud Prahova

11. Hotararea nr. 11 din 28.02.2017 pivind stabilirea numarului de membrii ai comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Barcanesti, judetul Prahova si componenta nominala a acestora.

12. Hotararea nr. 12 din 28.02.2017 privind desemnarea Primarului comunei Barcanesti ca reprezentant al comunei Barcanesti, judetul Prahova in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Polul de crestere Ploiesti  - Prahova", precum si desemnarea unui inlocuitor al acestuia

13. Hotararea nr. 13 din data de 30.03.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta 

14. Hotararea nr. 14 din data de 30.03.2017 privind reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publica a comunei Barcanesti

15. Hotararea nr. 15 din data de 30.03.2017 privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Barcanesti, judetul Prahova pentru anul scolar 2017 - 2018

16. Hotararea nr. 16 din data de 30.03.2017 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2016 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

17. Hotararea nr. 17 din data de 30.03.2017 privind aprobare acord de folosinta de catre ENGIE ROMANIA SA a unor terenuri in suprafata totala de 4 mp, situate in comuna Barcanesti, judetul Prahova, unde sunt amplasate 4 statii de protectie catodica

18. Hotararea nr. 18 din data de 30.03.2017 privind aprobarea "Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate" in comuna Barcanesti, jud Prahova

19. Hotararea nr. 19 din data de 30.03.2017 privind revocarea HCL Barcanesti privind modificarea contractului de concesiune a Serviciului public "Alimentare cu apa a comunei Barcanesti" nr. 20/19.03.2012

20. Hotararea nr. 20 din data de 03.04.2017 privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local pe anul 2016 in anul 2017

21. Hotararea nr. 21 din data de 03.04.2017 privind aprobarea bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pentru anul 2017