Telefoane utile
Primar: 0244/276595 int 101
Viceprimar: 0244/276595 int.102
Secretar: 0244/276595 int 158
Casierie: 0244/276595 int 145
Cadastru: 0244/276595 int 171
Contabilitate: 0244/276595 int 160
Taxe si impozite 0244/276595 int 139
Asistenta sociala: 0244/276595 int. 136
Evidenta populatiei: 0244/276595 int. 126
Registru agricol: 0786/179076
SVSU Barcanesti si Politie Locala Barcanesti: 0244/276595 int.100, fax: 0244/276595
Primaria Barcanesti: 0244/700401, 0244/276595
Centrala: 0244/276595
Audiente
  • Marti
  • Primar: 10.00 - 13.00
  • Miercuri
  • Secretar: 10.00 - 13.00
  • Joi
  • Viceprimar: 10.00 - 13.00
Proiecte de Hotarari

1. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ - "Introducere teren in intravilan (S=9903mp) zona unitati industriale si depozitare (Sst=10445 mp) in comuna Barcanesti, sat Ghighiu, nr. cadastral 25173, tarla 22,  parcelele 417/37,De, Dj101D com. Berceni, DJ110D.

2. Proiect de hotarare privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2017

3 Proiect de hotarare privind aprobare  PUZ"Extidere intravilan (S=7500 mp) pentru zonă mixtă , agrement, sport , locunţe şi funcţiuni complementare(S studiat= 9740 mp) în com. Bărcăneşti, sat Ghighiu, nr. cadastral 20864, tarla 21, parcelele A 382/8, de 280; comuna Berceni, De 280 .”  

Click > aici < pentru raportul de specialitate

4. Proiect de hotarare privind aprobarea "Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate" in comuna Barcanesti, jud. Prahova

5. Proiect de hotarare nr. 9193/ 13.02.2017 privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Barcanesti, judetul Prahova pentru anul scolar 2017 - 2018

6. Proiect de hotarare nr. 9163/ 13.02.2017 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2016 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

7. Anunt nr. 9523 din 17.02.2017 privind initierea Proiectului de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor bunuri care apartin patrimoniului comunei Barcanesti, judetul Prahova, in vederea scoaterii din functiune si casarea acestora si modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Barcanesti, judetul Prahova

8. Proiect de hotarare nr. 9532 din data de 17.02.2017 privind aprobare acord de folosinta de catre ENERGY ROMANIA SA a unor terenuri in suprafata totala de 4 mp, situate in comuna Barcanesti, judetul Prahova, unde sunt amplasate 4 statii de protectie catodica (SPC)

9. Proiect de hotarare nr. 10098 din data de 23.02.2017 privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea localitatii, precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii

10. Proiect de hotarare  nr. 12055 din data de 17.03.2017 privind aprobarea redeventei pentru activitatea de alimentare cu apa potabila si canalizare-epurare prestata de SC CAPOLES SERV SRL si a actului aditional nr. 6 la Contractul de concesiune a serviciului public de alimentare cu apa, canalizare si epurarea apelor uzate a comunei Barcanesti, judetul Prahova nr. 638/2000.

11. Proiect de hotarare nr. 13291 din data de 12.04.2017 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul I 2017

12. Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii unei functii publice vacante din organigrama si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova